Fysiotherapie bij longaandoeningen

Als je herstelt van COVID-19, is de behandeling die je nodig hebt afhankelijk van je klachten. Bij problemen met het bewegen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kan de fysiotherapeut of de verbijzonderd fysiotherapeut (zoals bijvoorbeeld de psychosomatisch fysiotherapeu of de hart- vaat-longfysiotherapeut) je helpen.

Wat is long-covid?

Direct na de besmetting met het COVID-19 virus hebben mensen vaak last van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging en koorts en minder goed kunnen ruiken en proeven. Sommige mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, maar de meeste mensen doorlopen het virus thuis. Een aantal patiënten heeft aanhoudende klachten. Dit wordt internationaal ‘long-COVID’ genoemd en in Nederland het post-COVID-syndroom (Gezondheidsraad 2022).

Er is nog niet veel bekend over het post-COVID-syndroom. De symptomen verschillen per persoon. Met name vermoeidheid, benauwdheid of moeilijk ademen, bang zijn en slaapproblemen komen vaak op de lange termijn voor.

"Wij zien veel mensen die vastlopen in hun dagelijks leven na het doormaken van COVID. Een post-covid traject bij de fysiotherapeut biedt ondersteuning om dagelijkse activiteiten op de juiste manier op te bouwen. " - Roxanne Boersma

Wat kan een fysiotherapeut betekenen bij long-COVID?

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen, waarmee je na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Hij of zij helpt je om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt ervoor dat je op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met je gaat. Heb je problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet je (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Voor Covid-19 revalidatie kunt u terecht bij:

roxanne-boersma

Roxanne Boersma

Fysiotherapeut
Roxanne is sinds maart 2021 werkzaam in onze praktijk Roxanne is afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht...
nynke-riemersma-fysio

Nynke Riemersma

Fysiotherapeut
Nynke is werkzaam bij Fysiotherapie Kanaleneiland sinds 2000. Nynke is op maandag, dinsdag, donderdagochtend...