Tarieven

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

Code
Omschrijving
Prijs
1000
Zitting
€ 40,00
1200
Zitting manuele therapie
€ 45,00
1750
Zitting psychosomatische fysiotherapie
€ 45,00
1920
Telefonische zitting
€ 15,00
1850
Screening
€ 15,00
1864
Intake en onderzoek na screening
€ 50,00
1870
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 50,00
Toeslag voor uitbehandeling
€ 12,50
1950
Verstrekte verband en hulpmiddelen
kostprijs
1900
Eenvoudige korte rapporten
€ 32,00
1901
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten
€ 60,00
1960
Niet nagekomen afspraak*
Kostprijs behandeling
7000
Verslag schadeverzekeraar
€ 75,00

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt vaak niet vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt om je behandeling vergoed te krijgen. Er zijn een paar uitzonderingen waarbij fysiotherapie wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering:

Vergoeding basisverzekering volwassenen

Soort fysiotherapie
Dekking basisverzekering
Eigen risico
Fysiotherapie bij een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’
Ja, vergoeding op basis van de indicatie. De eerste 20 behandelingen betaal je (eenmalig) zelf. Dit geldt per indicatie.
Ja
Fysiotherapie bij COPD
Afhankelijk van de ernst: 5 tot 70 behandelingen per jaar
Ja
Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup
Ja, maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden.
Ja
Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed.
Ja
Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen
Ja, maximaal 37 behandelingen per jaar.
Ja
Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname
Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn.
Ja
Fysiotherapie na langdurige klachten als gevolg van corona
Ja, maximaal 50 behandelingen
ja