BEWEEG PROGRAMMA’S

Voor beweegprogramma’s kunt u terecht bij: Marieke Habtab-Pape

Een fysiotherapeut is gespecialiseerd in mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat, mensen met een chronische aandoening en de klachten bij de ouder wordende de mens.

Allereerst wordt de patiënt met zijn/ haar beweeggedrag en leefstijl goed in kaart gebracht. Daarna wordt een analyse gemaakt waarop een plan van aanpak voor een programma volgt. In dit programma staat structurele verandering in beweeggedrag centraal.

Een inactieve leefstijl heeft een negatieve invloed op de gezondheidstoestand. Wij bieden onder leiding van 2 fysiotherapeuten beweegprogramma’s aan voor mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat, te weten:

  • Diabetes Mellitus (type 2)/ suikerziekte
  • COPD
  • Hartfalen
  • De beweegkuur
sportfysiotherapie