COPD TRAINING

Voor COPD Training kunt u terecht bij: Nynke Riemersma

De Engelse afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (chronische obstructieve longaandoeningen). COPD is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Beide zijn aandoeningen aan de luchtwegen, die het ademen lastig maken. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen beschadigd. Roken is vaak de belangrijkste oorzaak van deze beschadiging.

Astma, longemfyseem en chronische bronchitis werden vroeger vaak met één naam aangeduid: CARA. Ze hebben allemaal te maken met ontstekingen van de luchtwegen. Maar de ontsteking bij astma heeft een andere oorzaak dan die bij chronische bronchitis en longemfyseem. Ook de behandeling is anders. Vandaar dat nu wordt gesproken over astma en COPD.

Wanneer u COPD heeft, kost het u door kortademigheid vaak moeite om handelingen te verrichten die voorheen heel gewoon voor u waren. Als gevolg hiervan doet u vermoeiende handelingen misschien minder of helemaal niet meer. Hierdoor kan uw conditie sterk achteruit gaan, met als gevolg dat u nog sneller kortademig bent bij lichamelijke inspanning. Bovendien is beweging goed tegen mogelijke bijwerkingen van ontstekingsremmers. Het gebruik van (inhalatie)corticosteroïden kan namelijk leiden tot zwakkere spieren en botontkalking. Het is belangrijk om COPD vroeg te ontdekken, zodat optimale behandeling zo vroeg mogelijk kan plaatsvinden.

ademtherapie

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Fysiotherapie kan bijdragen aan een effectievere manier om slijm op te hoesten en een effectievere manier om adem te halen. Daarnaast kan fysiotherapie helpen om uw fysieke fitheid op peil te houden.

Mensen met COPD hoesten veel om slijm kwijt te raken. Bij sommigen zijn de longen echter minder stevig en werkt hoesten juist averechts. De fysiotherapeut leert u een methode om zo effectief mogelijk slijm op te geven. Hierdoor komt u ook sneller van luchtweginfecties af. Als u moeite heeft met ademen, leert u van de fysiotherapeut een betere ademhaling die u toe kunt passen als u zich inspant. Zo houdt u activiteiten langer vol en krijgt u er ook weer meer plezier in.

copd-training

Training bij COPD

In onze praktijk bestaat de mogelijkheid voor patiënten met COPD een trainingsprogramma te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van onze fysiofitruimte. Er zijn voldoende trainingsmiddelen voorhanden.
Een goede conditie en krachtige spieren zijn van groot belang! Door uw lichaam te trainen, kunt u uw conditie en kracht verbeteren en op peil houden.

Er bestaan verschillende soorten trainingen om uw kracht en conditie te verbeteren. De oefeningen dienen zo te zijn samengesteld dat u zich voldoende inspant om het gewenste resultaat te bereiken zonder dat u uw lichaam overbelast. Een goede opbouw is dus van groot belang. De fysiotherapeut zal een trainingsprogramma voor u opstellen dat aansluit bij uw mogelijkheden en zij zal u begeleiden bij het uitvoeren van de verschillende oefeningen. Middels een saturatiemeter (apparaatje dat de zuurstofverzadiging meet in het bloed). Daarnaast wordt de mate van belasting vooraf en tijdens het bewegingsprogramma bepaald. Zo nodig wordt de belasting tijdens de training aangepast.

Vooraf aan de training wordt uw fysieke fitheid in kaart gebracht door middel van een aantal testen. Daarnaast wordt de kracht van uw armen en benen bepaald. Deze testen worden regelmatig herhaald. De fysiotherapeut past de zwaarte van de training aan aan uw fysieke fitheid. Ook houdt zij rekening met wat haalbaar en veilig voor u is. De belasting tijdens een training dient geleidelijk opgebouwd te worden. U kunt om deze reden het beste onder begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut trainen. In overleg met uw fysiotherapeut kunt u delen van de training misschien zelf thuis doen.

Kosten
Aan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn de nodige kosten verbonden. Of uw zorgverzekeraar meebetaalt aan de kosten hangt af van uw polis en verschilt per verzekeraar. Zorg dat voordat u met de training begint, duidelijk hebt wat voor u de kosten zijn.