HARTFALEN

HARTFALEN

Voor training bij hartfalen kunt u terecht bij: Nynke Riemersma en Roxanne Boersma

Bij hartfalen is er sprake van verminderde werking van het hart. Het hart heeft moeite om het bloed goed weg te pompen. Hierdoor krijgen je organen en spieren niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. Dit kan zorgen voor benauwdheid, kriebelhoest, vochtophopingen (bijvoorbeeld in de enkels) en darmproblemen.

Hartfalen kan ontstaan:

  • na schade van het hart (bijvoorbeeld na een hartinfarct)
  • bij langdurige hoge bloeddruk
  • bij overbelasting van het hart (zoals bij hartritmestoornis, hartklepaandoening, hartspierziekte, verminderde doorbloeding van het hart, ontstekingen van het hart of afwijkingen van het hart)

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Fysiotherapie kan bijdragen aan het opbouwen van een goede conditie en het opstarten van een gezonde leefstijl. De fysiotherapeut kijkt naar jouw persoonlijke situatie en bespreekt de mogelijkheden.

copd-training

Training bij hartfalen

In onze praktijk bestaat de mogelijkheid voor patiënten met hartfalen om een trainingsprogramma te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van onze oefenruimte. Er zijn voldoende trainingsmiddelen voorhanden.
Een goede conditie en krachtige spieren zijn van groot belang! Door uw lichaam te trainen, kunt u uw conditie en kracht verbeteren en op peil houden.

Er bestaan verschillende soorten trainingen om uw kracht en conditie te verbeteren. De oefeningen dienen zo te zijn samengesteld dat u zich voldoende inspant om het gewenste resultaat te bereiken zonder dat u uw lichaam overbelast. Een goede opbouw is dus van groot belang. De fysiotherapeut zal een trainingsprogramma voor u opstellen dat aansluit bij uw mogelijkheden en zij zal u begeleiden bij het uitvoeren van de verschillende oefeningen.

Vooraf aan de training wordt uw fysieke fitheid in kaart gebracht door middel van een aantal testen. Daarnaast wordt de kracht van uw armen en benen bepaald. Deze testen worden regelmatig herhaald. De fysiotherapeut past de zwaarte van de training aan aan uw fysieke fitheid. Ook houdt zij rekening met wat haalbaar en veilig voor u is. De belasting tijdens een training dient geleidelijk opgebouwd te worden. U kunt om deze reden het beste onder begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut trainen. In overleg met uw fysiotherapeut kunt u delen van de training misschien zelf thuis doen.

Kosten
Aan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn de nodige kosten verbonden. Of uw zorgverzekeraar meebetaalt aan de kosten hangt af van uw polis en verschilt per verzekeraar. Zorg dat voordat u met de training begint, duidelijk hebt wat voor u de kosten zijn.

Training bij hartfalen

In onze praktijk bestaat de mogelijkheid voor patiënten met hart een trainingsprogramma te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van onze oefenruimte. Er zijn voldoende trainingsmiddelen voorhanden.
Een goede conditie en krachtige spieren zijn van groot belang! Door uw lichaam te trainen, kunt u uw conditie en kracht verbeteren en op peil houden.

Er bestaan verschillende soorten trainingen om uw kracht en conditie te verbeteren. De oefeningen dienen zo te zijn samengesteld dat u zich voldoende inspant om het gewenste resultaat te bereiken zonder dat u uw lichaam overbelast. Een goede opbouw is dus van groot belang. De fysiotherapeut zal een trainingsprogramma voor u opstellen dat aansluit bij uw mogelijkheden en zij zal u begeleiden bij het uitvoeren van de verschillende oefeningen.

Vooraf aan de training wordt uw fysieke fitheid in kaart gebracht door middel van een aantal testen. Daarnaast wordt de kracht van uw armen en benen bepaald. Deze testen worden regelmatig herhaald. De fysiotherapeut past de zwaarte van de training aan aan uw fysieke fitheid. Ook houdt zij rekening met wat haalbaar en veilig voor u is. De belasting tijdens een training dient geleidelijk opgebouwd te worden. U kunt om deze reden het beste onder begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut trainen. In overleg met uw fysiotherapeut kunt u delen van de training misschien zelf thuis doen.

Kosten
Aan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn de nodige kosten verbonden. Of uw zorgverzekeraar meebetaalt aan de kosten hangt af van uw polis en verschilt per verzekeraar. Zorg dat voordat u met de training begint, duidelijk hebt wat voor u de kosten zijn.