TRAINING BIJ CHRONISCHE AANDOENINGEN

TRAINING BIJ CHRONISCHE AANDOENINGEN

Voor training bij chronische aandoeningen kunt u terecht bij ons.

Een fysiotherapeut is gespecialiseerd in mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat, mensen met een chronische aandoening en de klachten bij de ouder wordende de mens.

Allereerst wordt de patiënt met zijn/ haar beweeggedrag en leefstijl goed in kaart gebracht. Daarna wordt een analyse gemaakt waarop een plan van aanpak voor een programma volgt. In dit programma staat structurele verandering in beweeggedrag centraal.

Een inactieve leefstijl heeft een negatieve invloed op de gezondheidstoestand. Wij bieden beweegprogramma’s aan voor mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat, te weten:

sportfysiotherapie